نیروگاه غرب کارون

نیروگاه غرب کارون

نیروگاه غرب کارون به ظرفیت 520 مگاوات شامل دو واحد بخار و یک واحد گاز MAP 2A در ۵۲ کیلومتری جنوب غربی اهواز واقع شده است. کارفرمای این نیروگاه شرکت تولید برق کارون و مشاور آن شرکت مهندسی قدس نیرو است