نیروگاه رمیله

نیروگاه رمیله

نیروگاه رمیله به ظرفیت 3156 مگاوات، شامل 12واحد گازی و 6 واحد بخار MAP 2B (E type) در حوالی شهر بصره در عراق واقع شده است. کارفرمای این نیروگاه شرکت گروه شامارا و مشاور آن شرکت فیشنر است. این پروژه بزرگ‌ترین پروژه بین‌المللی گروه مپنا است