گواهینامه‌ها

گواهینامه‌ها

شرکت نصب نیرو در راستای التزام به برآورده سازی نیازهای مشتری، بهبود مستمر، حفظ سلامت کارکنان و احترام به محیط زیست، موفق به پیاده سازی گواهینامه های IMS شامل سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 :2008  ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشتOHSAS 18001 :2007، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 :2004  و نیز سیستم مدیریت HSE از موسسه IMQ گردید.


علاوه بر موارد فوق، شرکت نصب نیرو موفق به پیاده سازی و اجرای استاندارد ISO 10015  مربوط به مدیریت آموزش نیز گردیده است.


خط مشی سیستم مدیریت کیفیت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست

شرکت نصب نیرو بعنوان یکی از بزرگترین پیمانکاران صنعتی – به خصوص در حوزه انرژی- با درک جهت گیری های استراتژیک بازار و با اعتقاد به هم افزایی و مشتری گرایی، خط مشی خود را بر اساس سیستم های مدیریتی مبتنی بر استانداردهای ISO 9001:2008، ISO 14001: 2004، OHSAS 18001:2007 و HSE-MS تهیه نموده که ذیلاً قابل مشاهده است.

لطفاً برای دسترسی به سایز بزرگتر کلیک نمایید.

نیرو، ساختمانی و ابنیه، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری