کسب رتبه اوّل در جشنواره ملی نشان تعالی HSE

کسب رتبه اوّل در جشنواره ملی نشان تعالی HSE

کسب رتبه اوّل در جشنواره ملی نشان تعالی HSE

بر اساس نتایج ارزیابی صورت گرفته در سومین جشنواره نشان تعالی HSE  ، شرکت نصب نیرو با اخذ بالاترین امتیاز و نشان 3 ستاره ، موفق به کسب رتبه اوّل در بین کلیه متقاضیان و گروه­ها گردید.

لازم به ذکر است، شرکت نصب نیرو در دومین دوره نشان تعالی HSE  نیز، موفق به اخذ نشان 2 ستاره گردیده بود.