چشم‌انداز، ماموریت و ارزش‌ها

چشم‌انداز، ماموریت و ارزش‌ها

ماموریت:

شرکت نصب نیرو پیمانکار EPCمعتبر و با تجربه در بازارهای داخلی و بین المللی است :
حوزه های کاری ما: انرژی، صنعت، ساختمان و نیروگاه با رویکرد انرژی های نو
محیط کاری ما: ایمن و پویا
اهتمام ما: توجه به نیاز ذی نفعان، مسئولیت‌های اجتماعی و حفظ محیط زیست
تعهد ما: بالاترین سطح کیفیت ، رضایت‌مندی مشتریان و سرآمدی
پشتوانه ما: خودباوری ، سرمایه انسانی متعهد، متخصص و توانمند و فن‌آوری‌های نوین
چشم‌انداز:
یکی از پنج پیمانکار عمومی برتر در حوزه های انرژی، صنعت و ساختمان در کشور و برندی معتبر در منطقه MENA تا سال ۱۴۰۴