پروژه ها

83b90c19-5e41-4c94-9440-7f33f2a2bd38_1280_733

نیروگاه رمیله

1 (10)

نیروگاه غرب کارون

1 (1)

نیروگاه عسلویه

2ebf638a-3e7a-4516-a71c-889ecb56088a_1280_733

آب‌ شیرین‌ کن بوشهر (لیان)

157693177

نیروگاه بادی میل نادر

a86c68f2-f4fc-4dd8-8d7d-952c3c2dd9f5_1280_733

تصفیه خانه پساب کارخانه ذوب آهن اصفهان

1632458220529

عمليات ساختمانی بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبی اروميه

ddf44adb-1ac0-4905-8bb5-6a039d39a8ab_733_400-1

باقی مانده ساختمانی نیروگاه پره سر(قرارداد دوم)

MahTaab Group Projects

لیفت توربین و ژنراتور یزد تابان