واحد اوّل بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی، با شبکه سراسری برق سنکرون شد

واحد اوّل بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی، با شبکه سراسری برق سنکرون شد

واحد اوّل بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی، با شبکه سراسری برق سنکرون شد

سنکرون واحد اوّل بخش بخار نیروگاه فردوسی ، ساعت 13:00 ‌پنجشنبه 27 شهریور 99، با تلاش شبانه روزی و بی دریغ گروهی از مهندسان و کارکنان شرکت نصب نیرو محقق گردید.