نیروگاه سیکل ترکیبی 3000 مگاواتی رمیله عراق

نیروگاه سیکل ترکیبی 3000 مگاواتی رمیله عراق

نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در 45 کیلومتری شهر بصره (منطقه رمیله شمالی) کشور عراق و 100 کیلومتری ایستگاه مرزی شلمچه واقع شده است. این پروژه به عنوان بزرگترین قرارداد تاریخ صادرات خدمات و فنی مهندسی کشور ایران و گروه مپنا میباشد که 20 درصد ظرفیت برق کشور عراق را افزایش خواهد داد. پروژه رمیله شامل 12 واحد گازی و 6 واحد بخار در قالب 4 فاز ( 2 فاز 6 واحدی گازی و 2 فاز 3 واحدی بخار) میباشد، که در حال حاضر در فاز اول اجرای عملیات نصب و پیش راه اندازی تجهیزات اصلی GTGواحدهای گازی و اجرای عملیات خرید بالک متریال و نصب و پیش راه اندازی سیستم BOP مکانیک و برق که شامل ساخت و نصب مخزن 20000 مترمکعبی سوخت گازوئیل نیز می باشد در قالب دو قرارداد با کارفرمای پروژه شرکت توسعه و احداث نیروگاه های مپنا ( توسعه 2 ) و کارفرمای اصلی شرکت اردنی-عراقی شامارا به شرکت نصب نیرو واگذار شده است.
پروژه نیروگاه رمیله چهارمین پروژه بین المللی این تیم اجرا یی به مدیریت جناب آقای مهندس قاسمی پس از اجرای موفقیت آمیز پروژه های الصدر بغداد، الحیدریه نجف و رکورد بی نظیر از لحاظ زمانی و کیفی در تکمیل 2 واحد نیروگاه گازی خورمالا اربیل در 6 ماه به سوپروایزری شرکت زیمنس می باشد.