نیروگاهی و صنعتی

نیروگاهی و صنعتی

شرکت نصب نیرو از بدو تاسیس تا کنون با مشارکت در احداث 43 نیروگاه در انواع حرارتی ( بخاری، گازی و سیکل ترکیبی ) و آبی و بادی توانسته است با تولید بیش از 16000 مگاوات انرژی نقش موثری در تامین نیاز کشور به انرژی داشته باشد. همچنین این شرکت تجربه مشارکت در ساخت نیروگاه هایی از جمله: نیروگاه الصدر بغداد، نیروگاه حیدریه نجف، نیروگاه خورمالا اربیل را در کشور عراق، مجموعا به ظرفیت 830 مگاوات انرژی در کارنامه خود دارد و در حال حاضر در آن کشور فاز اول پروژه نیروگاه رومیله بصره به ظرفیت 1000 مگاوات در دست اجرا دارد.