نفت، گاز و پتروشیمی

نفت، گاز و پتروشیمی

ایران با قرارگیری در جایگاه دوم ذخایر نفت و گاز جهان به عنوان یکی از بازیگران اصلی این حوزه از صنعت مطرح بوده و در میان کشورهای صاحب منابع انرژی فسیلی از موقعیت ویژه‌ای برخورداد است.
تجارب ارزنده شرکت نصب نیرو در احداث مجتمع‌های پالایشگاهی و صنعتی کشور، نشان از عزم جدی نصب نیرو در توسعه فعالیت‌های این شرکت در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و کسب سهم قابل توجهی از بازار داخلی این صنایع می‌باشد.
به عنوان نمونه می‌توان به پروژه عظیم پالایشگاه گاز ایلام اشاره نمود.