قرار گرفتن نصب نیرو در میان ده پیمانکار برتر کشور

قرار گرفتن نصب نیرو در میان ده پیمانکار برتر کشور

قرار گرفتن نصب نیرو در میان ده پیمانکار برتر کشور

بر اساس نتایج منتشر شده نوزدهمین دوره رتبه بندی شرکتهای برتر ایران (IMI-100) که همه ساله توسط سازمان مدیریت صنعتی صورت می پذیرد، شرکت نصب نیرو  با ارتقاء ۶۳ پله ای نسبت به سال مالی قبل، جایگاه ۱۹۴ (صدو نود و چهارم) را در میان بزرگترین شرکت های ایران به خود اختصاص داد.

بر اساس این رتبه بندی شرکت گروه مپنا نیز با اخذ جایگاه ۲۸ (بیست و هشتم) همچنان به عنوان بزرگترین پیمانکار ایرانی جایگاه خود را حفظ کرده است.

لازم به ذکر است بر اساس این رتبه بندی شرکت نصب نیرو برای نخستین بار در میان ده پیمانکار برتر ایران جای گرفته است.