قرار گرفتن مجدد نصب نیرو در میان ده پیمانکار برتر کشور

قرار گرفتن مجدد نصب نیرو در میان ده پیمانکار برتر کشور

قرار گرفتن مجدد نصب نیرو در میان ده پیمانکار برتر کشور

بر اساس نتایج منتشر شده بیستمین دوره رتبه بندی شرکتهای برتر ایران (IMI-100) که همه ساله توسط سازمان مدیریت صنعتی صورت می پذیرد، شرکت نصب نیرو با ارتقاء ۲۵ پله ای نسبت به سال مالی قبل، جایگاه ۱۶۹ (صد و شصت و نهم) را در میان بزرگترین شرکت های ایران به خود اختصاص داد.
بر اساس این رتبه بندی شرکت گروه مپنا نیز با اخذ جایگاه ۲۴ (بیست و چهارم) همچنان به عنوان بزرگترین پیمانکار ایرانی جایگاه خود را حفظ کرده است.

لازم به ذکر است بر اساس این رتبه بندی شرکت نصب نیرو برای دومین بار پیاپی در میان ده پیمانکار برتر ایران جای گرفته است.