شرکت نصب نیرو موفق به دریافت سه رتبه جدید پایه یک پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گردید

شرکت نصب نیرو موفق به دریافت سه رتبه جدید پایه یک پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گردید

شرکت نصب نیرو موفق به دریافت سه رتبه جدید پایه یک پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گردید

 

به گزارش واحد ارتباطات و بازار شرکت نصب نیرو، این شرکت بعد از اخذ رتبه پایه یک پیمانکاری نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری سابق در سال گذشته، موفق به اخذ رتبه های زیر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز گردید:

  • رتبه پایه یک پیمانکاری نفت و گاز
  • رتبه پایه یک پیمانکاری ابنیه
  • رتبه پایه یک پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات

امید است این مهم نقشی هر چند اندک در جهت گسترش فعالیت ها و پروژه های گروه معظم مپنا ایفا نماید.

برای دسترسی به گواهینامه اینجا را کلیک نمایید: ContractorCertificate MAIN