شرکت نصب نیرو موفق به اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردید

شرکت نصب نیرو موفق به اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردید

شرکت نصب نیرو موفق به اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردید

به گزارش واحد ارتباطات و بازار شرکت نصب نیرو، این شرکت بعد از اخذ رتبه های چهار گانه پایه یک پیمانکاری نیرو، نفت و گاز، ابنیه و تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال گذشته، موفق به اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گردید.

امید است این مهم، نقش شایانی در جهت اجرای ایمن تر پروژه ها و فعالیت های گروه معظم مپنا ایفا نماید.

برای دسترسی به گواهینامه اینجا را کلیک نمایید: