بیست و ششمین رویداد رتبه بندی شرکت های برتر ایران

بیست و ششمین رویداد رتبه بندی شرکت های برتر ایران

بیست و ششمین رویداد رتبه بندی شرکت های برتر ایران با حضور وزرای محترم صمت و امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و از جناب آقای مهندس مجتبی تاجیک ( مدیرعامل ) به نمایندگی از شرکت نصب نیرو به عنوان ” شرکت برتر از نظر رشد سریع ” با اهدای لوح، تقدیر بعمل آمد.
این موفقیت را به مدیرعامل محترم شرکت گروه مپنا، مدیرعامل محترم حوزه برق، جانشین محترم مدیرعامل حوزه برق در توسعه نیروگاهی، مدیرعامل محترم شرکت نصب نیرو و کلیه کارکنان ارجمند گروه معظم مپنا، بالاخص همکاران ساعی شرکت نصب نیرو، تبریک و شادباش عرض می نماییم.