به مناسب روز جهانی کار و کارگر

به مناسب روز جهانی کار و کارگر

به استحضار می رساند مورخ 10/02/1402 به مناسب روز جهانی کار و کارگر، همایشی از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر به میزبانی استاندار محترم در سالن همایش های استانداری برگزار و طی آن از نفرات برتر استان در زمینه فعالیت های حوزه های کاری خود تقدیر به عمل آمد.

لازم به ذکر است با توجه به پایش های صورت گرفته از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و رضایت کامل از وضعیت ایمنی پروژه آب شیرین کن 35000 مترمکعب در شبانه روز بوشهر، طی جلسه مذکور از سرپرست ایمنی شرکت نصب نیرو جناب آقای مهندس ستار زارعی به عنوان مسئول ایمنی برتر استان بوشهر تقدیر و از سوی مدیرکل محترم تقدیرنامه به ایشان اعطا گردید.

این موفقیت را به کلیه همکاران محترم گروه بزرگ مپنا و همچنین مدیرعامل محترم و جنابعالی که همواره در زمینه پیشرفت و ارتقا فرهنگ ایمنی پشتیبان پروژه بوده اید تبریک عرض نموده و موفقیت های روز افزون برای همه بزرگواران آرزومندم