انعقاد قرارداد پروژه خط در کشور ترکمنستان

انعقاد قرارداد پروژه خط در کشور ترکمنستان

شرکت نصب نیرو برای اولین بار و بعد از تلاشهای فراوان موفق به امضای قراردادی به طور مستقیم با کارفرمایی غیر ایرانی (جهت ارائه خدمات پیمانکاری در حوزه خط و پست در کشور ترکمستان) گردیده است.

لازم به ذکر است این پروژه، سیم کشی خط ۵۰۰ کیلوولت به طول ۲۰۰ کیلومتر در کشور ترکمنستان می باشد.