انرژی های نو

انرژی های نو
شرکت نصب نیرو با مالکیت تجهیزات ویژه در حوزه لجستیکی از قبیل جرثقیل های 600 تن و 800 تن و نیز کشوئی های خاص جهت حمل پره های این توربین ها اجرای عملیات ساختمانی، حمل و نصب 22 واحد توربین بادی 2/5Mw در مزرعه بادی کهک استان قزوین را با موفقیت به اتمام رسانده است. همچنین در حال حاضر اجرای پروژه مهندسی، تدارکات و ساخت ( EPC ) نیروگاه بادی آقکند (شامل 20 واحد توربین بادی 2/5Mw) را با تکیه بر نفرات آموزش دیده و ماشین آلات خاص و دانش نهادینه شده خود، در دست اجرا دارد.