انتخاب کارخانه سازه های فلزی نصب نیرو به عنوان واحد نمونه صنعتی

انتخاب کارخانه سازه های فلزی نصب نیرو به عنوان واحد نمونه صنعتی

کارخانه سازه های فلزی نصب نیروبه عنوان واحد نمونه صنعتی استان مرکزی در سال ۱۳۹۵ معرفی گردید.

این کارخانه که فعالیت خود را از ابتدای سال ۱۳۹۴ آغاز نموده، با ظرفیت تولید ۱۰ هزار تن در سال پروژه های متعددی را در دست اجراء داشته و موفق به ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۲۰ نفر نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده بصورت مستقیم گردیده است. در حال حاضر برنامه ریزی های لازم به منظور افزایش ظرفیت تولید سالیانه به ۲۰ هزار تن تا پایان سال ۹۵ نیز در دست انجام می باشد.